Update: Bouwwerkzaamheden Lorentz Leiden

Helaas duurden de heiwerkzaamheden iets langer dan we vooraf dachten. De reden: er zat veel puin in de grond.

Enige tijd geleden zijn we gestart met het slaan van de heipalen van Lorentz. Die heiwerkzaamheden werden op vrijdag 19 mei jl. afgerond! Het heien duurde langer dan we vooraf dachten. Er zat veel puin in de grond, waardoor de palen moeilijker de grond in gingen.

Put uitgraven

Mogelijk heeft u ondanks onze zorgvuldig genomen maatregelen toch overlast ervaren. In dat geval danken we u hartelijk voor uw geduld en begrip tijdens deze periode. De komende tijd gaan we de put uitgraven tot een diepte van circa 3,5 meter. Er worden zware stalen verstevigingsbuizen aangebracht om ervoor te zorgen dat de omgeving niet door deze werkzaamheden wordt belast. In totaal wordt er zo’n 13.000 m3 grond uitgegraven en afgevoerd!

Kraanfundaties

Voorafgaand aan het graven, starten we met de fundaties van de kranen. Het ligt niet in de verwachting dat u hier extra overlast door ervaart. Op de kraanfundaties monteren we eind juni/begin juli de torenkranen en beginnen we aan de vloer. Loop gerust eens ter hoogte van onze bouwplaats langs de schuttingen om mee te kijken door de kijkgaten!