Bouwwerkzaamheden, planning en hinder

Op 9 januari jl. zijn wij, Hurks en Van Wijnen, na een lange periode van voorbereiden gestart met onze werkzaamheden. In de afgelopen periode zijn de damwanden ingebracht, heeft het sloopwerk en de sanering van vervuilde grond plaatsgevonden. Deze werkzaamheden zijn volgens planning verlopen. Ook is er een feestelijke start bouw handeling geweest.

Damwanden
Wij begrijpen dat de hinder tijdens het inbrengen van de damwanden meeviel. Tijdens de sloop trad er echter wel hinder op in de vorm van ‘schuddende’ gebouwen, zo hebben wij van diverse kanten vernomen. Ondanks het feit dat de trillingen binnen de daarvoor gestelde normen blijven, betreuren wij deze overlast. Ondertussen zijn de sloopwerken afgerond. Een week sneller dan gepland.

Tweede Wereldoorlog
Zoals u misschien weet is de bouwlocatie een explosief verdacht gebied. In de afgelopen weken is er onderzoek gedaan naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In het gebied dat tot nu toe is onderzocht zijn gelukkig geen vervolgacties nodig. Het terrein is inmiddels vrijgegeven om de bouwactiviteiten te vervolgen. Op dit moment vindt nog explosievenonderzoek plaats onder de gesloopte kelders. De uitslag hiervan is medio maart bekend.

Boorpalen en ankerpalen
Vanaf 27 maart beginnen we met het aanbrengen van boorpalen en ankerpalen. Hiervoor zullen twee stellingen worden ingezet. Het inbrengen van deze palen brengt in principe geen hinder met zich mee. In de eerste week van april zullen wij een derde stelling aanvoeren. Dit is een zogenaamde vibro-stelling. Het vervaardigen van deze palen brengt mogelijk geluidhinder met zich mee. Om de geluidsoverlast te reduceren plaatsen wij een geluidsmantel om de stalen buis. Deze mantel dringt de geluidsoverlast zover mogelijk terug.

Heiwerk
Na het heiwerk wordt de bouwkuip versterkt met een stalen schoorconstructie. Daarna start het ontgraven van de bouwkuip tot ca. 4 m1 diep. Dit ontgraven start begin mei. Begin juni hopen te starten met het eerste betonwerk van de funderingsbalken en poeren in de kelder. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.