Combinatie Hurks-Van Wijnen trapt af in stationsgebied

Eind 2016 kreeg combinatie Hurks-Van Wijnen officieel groen licht voor de bouw van Lorentz. Het eerste project dat in het kader van de totale vernieuwing van het Leidse stationsgebied wordt gerealiseerd. Het verrijst op de locatie van het voormalige ‘Gat van Putte’ direct naast Station Leiden Centraal. Lorentz omvat kantoren, woningen, winkels, een parkeergarage en een ondergronds fietsenstalling. Op 9 januari jl. startten de voorbereidende werkzaamheden. De bouw begint begin februari a.s.Lorentz is het eerste project binnen het programma voor de herontwikkeling van het stationsgebied in Leiden. Het bestemmingsplan voor Lorentz is in september 2016 onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunning is eveneens in 2016 verkregen.

70.000 bezoekers

Het Leidse stationsgebied is de meest bezochte locatie van de stad en een van de drukste OV-knooppunten van Nederland. Dagelijks passeren er zo’n 70.000 bezoekers. Een gebied met grote potentie die nu nog afstandelijk oogt en onvoldoende aansluit op de monumentale binnenstad. Voor de gemeente Leiden reden de komende jaren gefaseerd aan een aantrekkelijk stationsgebied te bouwen. Een centrale plek in de stad Leiden waar bezoekers prettig kunnen wonen, werken, winkelen, reizen en verblijven. Lorentz is het eerste project dat in dit kader wordt gerealiseerd.

Programma

Lorentz is een ontwerp van Neutelings Riedijk architecten en bestaat uit een plintgebouw met daaronder een fietsenkelder. Op het plintgebouw worden 2 markante woontorens gerealiseerd. De totale bouwopgaaf beslaat zo’n 55.000 m2. Het vier lagen tellende plintgebouw van Lorentz omvat ca. 1.655 m2 VVO commerciële ruimten, ca. 4.048 m2 VVO kantoren, 198 parkeerplaatsen en een fietsenkelder geschikt voor 4.800 fietsen. In de torens komen 173 huurappartementen, waarbij het op de onderste lagen in de plint om studio’s gaat. Bovenin de torens komen penthouses van twee lagen. De gemeente Leiden tekende voor de afname van de ondergrondse fietsenstalling terwijl Syntrus Achmea haar portefeuille uitbreidt met de  parkeergarage, kantoren, commerciële ruimtes en de 173 woningen.

Aan de slag!

Bouwcombinatie Hurks van Wijnen gaat nu de omgevingsvergunning onherroepelijk is voortvarend aan de slag met deze mooie bouwopdracht. Begin januari zijn wij gestart met de voorbereidende werkzaamheden en het inrichten van het bouwterrein waarna begin februari de bouw feitelijk zal aanvangen door het inbrengen van damwanden.

Omgeving

Bouwen midden in de stad op een dergelijke drukke locatie vraag bijzondere aandacht en maatwerk voor de omgeving waarin gewerkt gaat worden. Zo zijn en worden met betrokken partijen in de buurt en de gemeente Leiden  diverse maatwerk afspraken gemaakt op het gebied van verkeersveiligheid, hinder -en hinderbeperking, logistiek en communicatie.