Update: Geplande werkzaamheden t/m oktober

Middels dit bericht informeren wij u graag over de aankomende werkzaamheden met betrekking tot Lorentz.

De funderingen van Lorentz zijn voltooid. Dit betekent dat de eerste torenkraan kan worden opgebouwd op:
–  11 en 12 september

De tweede torenkraan wordt geplaatst op:
–  19 en 20 september

Het plaatsen van de torenkranen brengt extra verkeersbewegingen met zich mee. Om de veiligheid en doorstroming van het verkeer rondom Schuttersveld en Ballonpad te kunnen waarborgen zetten we op genoemde data en locaties verkeersregelaars in.

Op 14 september aanstaande staat de stort van het laatste gedeelte van de keldervloer op de planning. Wij achten de kans groot de stort uit te moeten stellen op basis van de weersvoorspellingen. Mocht dit het geval zijn vindt de stort plaats op:
–   21 september en daarop volgende avond en nacht

Als de vloer gereed is kunnen we het stempelraam, dat zijn de zware stalen buizen die zichtbaar zijn in de bouwkuip, al snel verwijderen. Daarna worden de wanden van de kelder gestort, waarna we medio oktober kunnen beginnen met het plaatsen van de begane vloer.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet,

Projectteam Lorentz