Update: Stort vloer op 21 september aanstaande

We informeerden u middels eerdere berichten over de voorlopige planning met betrekking tot het storten van de keldervloer.

Helaas is de geplande stort van afgelopen 14 september ten gevolge van de slechte weersomstandigheden niet doorgegaan. In overleg met onze leveranciers en onderaannemers is de stortdatum nu vastgesteld op:
      –  21 september en de daarop volgende avond en nacht.

De vloer zal door middel van de zogenaamde ‘vlindermachines’, spiegelglad worden gemaakt. Helaas moeten we de bouwverlichting gedurende deze werkzaamheden aan laten staan. Ondanks zorgvuldig getroffen maatregelen is het mogelijk dat u enige (geluids)overlast ervaart. Mocht u nog vragen hebben, horen wij dat graag via: bouwoverlastlorentz@vanwijnen.nl.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Lorentz