Viering hoogste punt Lorentz in Leiden

Gisteren vierden ontwikkelings- en bouwcombinatie Hurks en Van Wijnen, de gemeente Leiden en belegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance het hoogste punt van Lorentz. Een mijlpaal in de realisatie van dit binnenstedelijke project, direct gelegen naast station Leiden Centraal. Om het duurzame karakter van het gebouw te benadrukken, werd een grote boom op het dak gehesen.

Het feestelijke moment werd afgetrapt door Theo Rook – directeur van Van Wijnen West. Hij sprak namens Hurks en Van Wijnen met veel trots richting de betrokkenen en aanwezigen. “De plek waar Lorentz wordt gerealiseerd heeft een lange voorgeschiedenis. Er zijn verschillende pogingen gedaan om een plan te ontwikkelen op het braakliggende terrein. Uiteindelijk hebben Hurks en Van Wijnen het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten in 2015 opgepakt. Door geloof in de locatie, vertrouwen in elkaars kracht en goede samenwerking met alle partijen is het gelukt dit gecompliceerde plan in een oplossing om te zetten. Begin 2017 is gestart met de bouw. Bouwen op deze binnenstedelijke locatie is topsport. Thema’s als veiligheid, communicatie, logistiek en duurzaamheid hebben onze hoogste prioriteit. Ik ben trots op de manier hoe we hier met elkaar samenwerken.”

Duurzaamheid
Door de gemeente Leiden werd onder andere stilgestaan bij het initiatief de ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’. Fleur Spijker – wethouder Duurzame Verstedelijking vertelt: “Lorentz is het eerste project in de totale vernieuwing van het stationsgebied. In Lorentz zie je onze ambities terugkomen: een centrale plek waar wonen, werken en horeca op een prettige manier samenkomen. Het gebouw sluit aan bij de Duurzaamste Kilometer van Nederland. Dit initiatief is een samenwerking van bijna 30 partijen, bedrijven, (semi-)overheden, burgers en kennisinstellingen, met als doel om van het Leidse Stationsgebied het meest duurzame binnenstedelijke stukje Nederland te maken. Hier komen duurzaamheid en verstedelijking samen die de standaard gaat worden in Nederland.”

Oog voor innovatie
Onno Hoff – Director Fund Management Vastgoed bij Syntrus Achmea – voegt hier nog aan toe. “Het mixen van verschillende functies in één gebouw is een heel actueel onderwerp. Binnen Lorentz wordt daar op een mooie manier invulling aan gegeven. Zoals al gezegd is er veel aandacht voor duurzaamheid. Door nauwe samenwerking tussen alle partijen was het mogelijk om nog verschillende innovaties tijdens de realisatie toe te passen, denk aan het volledig gasloos maken van het gebouw en de implementatie van een bijzonder vooruitstrevend waterbergingssysteem. Dat is heel mooi om te zien.”

Bijzondere handeling
Na de toespraken werd er geproost en was het tijd voor een bijzondere handeling! Het vergroenen van het stedelijke gebied van de Duurzaamste Kilometer is een belangrijk thema. Symbolisch werd daarom een eerste boom naar het dak gehesen. Ook overhandigde Stefan de Ruijter – projectdirecteur Hurks – een miniatuurdeel van het groendak aan Onno Hoff en wethouder Fleur Spijker. Een mooi moment!

Blik op de toekomst
De realisatie van Lorentz is in volle gang. Eind dit jaar wordt Lorentz opgeleverd. Het gebouw vormt de verbinding tussen het station en de oude binnenstad van Leiden. Er komen onder andere 167 huurappartementen, verschillende commerciële ruimten en kantoren. Ook kunnen 4800 mensen hier in de kelder hun fiets stallen. De retail- en kantoorruimten in het plintgebouw worden nagenoeg geheel gehuurd door HEINEKEN Nederland Commercie. Zij huisvesten straks ongeveer 400 medewerkers. Daarnaast is ze HEINEKEN van plan om een Brewpub in Lorentz te realiseren.